Ipari technológiák-07

Karbantartási szoftver

A Megbízó és Vállalkozó közös érdeke a problémamentes teljes körű (műszaki és gondnoki) üzemeltetés megoldása. Ennek érdekében a KRAFT FM Kft. egy üzemeltetési és karbantartási szoftver alkalmazását használja az üzemeltetések során. Ezen korszerű karbantartási szoftver elősegíti az épületek működőképességét, a műszaki berendezések, a létesítmények értékének céltudatos megőrzését és a következetes költségcsökkentést.

Egy üzemeltetési és karbantartási szoftver alkalmazása során a Megbízó és a Vállalkozó elvárásai és igényei egymástól ugyan eltérőek, végeredményben azonban a különböző elvárások egymást kiegészítve mégiscsak egységes és egymástól el nem választható rendszert alkotnak.

 Megrendelői igények:

 • Független, teljes körű ellenőrzési lehetőség
 • Költségek kezelése
 • Nyitott rendszer (korlátlan megrendelői hozzáférhetőség)
 • On-line, WEB alapú hozzáférés
 • Magyar nyelv
 • Adatok biztonsága
 • Munkafolyamatok napi követése
 • Berendezések és rendszerek élettörténete
 • Archiválási lehetőség
 • Riportok kezelhetősége
 • Áttekinthető, könnyen kezelhető rendszer

Felhasználói igények:

 • munkafolyamat automatizálás és kontroll
 • helyi munkafolyamatok ellenőrzése, kiértékelése
 • karbantartási ütemterv automatizálása
 • bizonylatolási lehetőség
 • költségek kezelése
 • munkaerő-gazdálkodás
 • raktári készletgazdálkodás
 • gazdaságos tervezési lehetőségek
 • számlázási pontatlanság kiküszöbölése
 • központi adatbázis lehetősége
 • rendszer-kompatibilitás
 • Megrendelővel történő kommunikáció

A szoftver a karbantartás, az üzemeltetés irányításához hangolva a műszaki és infrastrukturális eszközgazdálkodás, illetve a létesítménygazdálkodás teljes körű költségtakarékos és korszerű megoldását kínálja. A szoftver segítségével optimalizálhatók a tervezett folyamatok és realizálhatók az elvárt eredmények.

A karbantartási rendszer átfogó funkcionalitása támogatja a teljes üzemeltetési folyamat tervezését, követését és kiértékelését. Az integrált erőforrás menedzsment és anyaggazdálkodás a mindenkori aktuális állapotról ad áttekintést, és elősegíti a rendelkezésre álló munkaerő jobb kihasználását.

A karbantartási rendszer kapcsolatot teremt az eszköznyilvántartás, az épület és létesítmény struktúra, valamint a műszaki karbantartási struktúra között. Ily módon az összefüggések világosan és áttekinthetően jelennek meg akár grafikus formában is, ezzel is elősegítve a szükséges adatok még gyorsabb elérését, illetve értelmezését.

A karbantartási munkasablonok és feladatlisták tetszőleges struktúrában alakíthatók ki, amely később a rendszer használata közben is szabadon módosítható. Az így kialakuló törzsadattár minden adatot képes tárolni, amely egy átfogó üzemeltetési kézikönyvben valamennyi felhasználó számára elérhető. A karbantartási rendszer segítséget nyújt a beszállítók, alvállalkozók nyilvántartásában, az alvállalkozókhoz kapcsolódó költségek tervezésében, ütemezésében.

A karbantartási rendszer előnyei:

 • A rendszer karbantartása, irányítása és ellenőrzése következtében a műszaki berendezések, létesítmények hatékonyabban kihasználhatók
 • Az üzemi folyamatok gazdaságos előkészítése
 • Az üzemzavarok megelőzhetők, illetve előfordulásuk csökkenthető, az eseti meghibásodások gyorsan és hatékonyan elháríthatók
 • A meglévő erőforrások gyorsabban és rugalmasabban felhasználhatók, a karbantartási részleg munkája hatékonyabban megszervezhető
 • Alacsonyabb készletezési költségek
 • A mindenkori helyzetet tükröző jelentések folyamatos lekérdezhetősége
 • A közép- és hosszú távú tervezéshez szükséges adatok közvetlenül kiértékelhetők
 • Berendezésekre lebontott faszerkezet
A KRAFT FM legtöbb projektjén az ArchiFM.net rendszert használja, amely biztosítja a fent megnevezett előnyöket. Azokon a projekteken, ahol a Megrendelő saját szoftverrel rendelkezik, ott munkatársaink a meglévő rendszeren végzik az adminisztrációt. 
Erőművek, ipari energetikai- és technológiai létesítmények kivitelezője